MAN U. vs LIVERPOOL

ดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีค ศึกแดงเดือด แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ท ปะทะ ลิเวอร์พูล พร้อมทัวร์สนาม และเที่ยวลอนดอน

พาท่านชมศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีค ประจำฤดูกาล 2019/2020 ระหว่างทีม แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ท พบ ลิเวอร์พูล พร้อมนำท่านทัวร์สนาม และเที่ยวลอนดอน กิน-เที่ยว ครบ ราคาเพียง 89,000 บาท

17-22 ต.ค. 2562 แมนยู พบ ลิเวอร์พูล

วันที่เดินทาง โปรแกรมการเดินทาง
17 ต.ค. 2562

กรุงเทพฯ - โดฮา

16.30 น.     พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พบกันหน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน สายการบินกาตาร์
19.40 น.     ออกเดินทางสู่เมืองแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ โดยสายการบินกาตาร์ เที่ยวบินที่ QR981
22.50 น.     ถึงสนามบินกรุงโดฮา แวะเปลี่ยนเครื่อง

18 ต.ค. 2562

โดฮา - แมนเชสเตอร์ – ทัวร์สนามโอล์ดแทรฟฟอร์ด - ลิเวอร์พูล - ทัวร์สนามแอนฟิลด์

01.35 น.     ออกเดินทางสู่เมืองแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ โดยสายการบินกาตาร์ เที่ยวบินที่ QR21
07.00 น.     ถึงสนามบินเมืองแมนเชสเตอร์ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นำท่าน
                   เดินทางสู่สนามโอล์ดแทรฟฟอร์ด
                   นำท่านทัวร์สนามโอล์ดแทรฟฟอร์ด พร้อมซื้อของที่ระลึกของสโมสร
เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย            เดินทางสู่เมืองลิเวอร์พูล

                   นำท่านทัวร์สนามแอนฟิลด์ พร้อมซื้อของที่ระลึกของสโมสร

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ
                   เดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรมระดับ 3-4 ดาว ณ เมืองลิเวอร์พูล

19 ต.ค. 2562

ลิเวอร์พูล - เชสเตอร์ - เที่ยวชมเมือง - แมนเชสเตอร์ - ชมฟุตบอล

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
                   นำท่านเดินทางสู่เมืองเชสเตอร์
                   เที่ยวชมเมืองเชสเตอร์
เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย            เดินทางกลับสู่เมืองแมนเชสเตอร์ เพื่อชมฟุตบอล
17.30 น.     ชมฟุตบอลระหว่าง แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด vs ลิเวอร์พูล
ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ
                   เดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรมระดับ 3-4 ดาว ณ เมืองแมนเชสเตอร์

20 ต.ค. 2562

แมนเชสเตอร์ - บิสเตอร์ เอาท์เลท - ลอนดอน

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
                    เดินทางสู่บิสเตอร์ เอาท์เลท
เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย             เชิญเลือกซื้อสินค้าหลากหลายแบรนด์อย่างเต็มที่ อาทิ Bally , Burberrly ,

                    Calvin Klein , Clarks , D&G, DKNY , Fendi , Gucci , Guess , Hugo Boss ,

                    Jigsaw ,Kipling , L’Occitane , Levi’s , MaxMara, Molton Brown , Mulberry ,

                    Paul Smith , POLO , Samsonite , Timberland , Versace , Yves Saint Laurent

                    ฯลฯ พิเศษ รับคูปอง วี.ไอ.พี. เพื่อใช้เป็นส่วนลด เพิ่มเติมจากร้านค้าที่เข้าร่วม

                    โครงการ

เย็น              เดินทางสู่กรุงลอนดอน
ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารโฟร์ซีซั่น
                    เดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรมระดับ 3-4 ดาว ณ กรุงลอนดอน

21 ต.ค. 2562

ลอนดอน – เที่ยวชมเมือง (บิ๊กเบน - ลอนดอนอาย - บัคกิ้งแฮม พาเลซ) - ชอปปิ้ง - สนามบิน

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
                   เที่ยวชมกรุงลอนดอน ผ่านบิ๊กเบน เป็นหอนาฬิกาประจำพระราชวังเวสต์มินสเตอร์ ซึ่งใน

                   ปัจจุบันใช้เป็นรัฐสภาอังกฤษ ตั้งอยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวัง นับเป็น

                   สัญญลักษมณ์ที่สำคัญอย่างหนึ่งของกรุงลอนดอน นำท่านขึ้นสู่ลอนดอนอาย เป็นชิงช้า

                   สวรรค์ที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป มีความสูง 135 เมตร (443 ฟุต) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับ

                   ความนิยมอย่างมาก

                   แวะถ่ายรูป ณ พระราชวังบักกิงแฮมเป็นพระราชวังที่เป็นที่ประทับเป็นทางการของราชวงศ์

                   อังกฤษ เป็นสถานที่ที่ใช้สำหรับการเลี้ยงรับรองของรัฐ และยังเป็นที่รวมพลังใจทั้งในการ

                   ฉลองและในยามคับขันของชาวอังกฤษ
เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ Berger & Lobster
บ่าย            เดินเล่นช้อปปิ้งบน ถนนอ็อกซฟอร์ด ที่มีห้างชื่อดัง และร้านค้ามากมาย อาทิ ห้าง Selfridge

                   และ ห้าง Mark & Spencer หลังจากนั้น เดินทางสู่ Harrods อัครห้างสรรพสินค้า

                   เป็นห้างสรรพสินค้าหรูหราบนถนนบรอมพ์ตันในเขตไนท์สบริดจ์ ลอนดอน ตั้งอยู่บนที่ดิน

                   ขนาด 18,000 ตารางเมตร มีพื้นที่จำหน่ายสินค้ากว่า 90,000 ตารางเมตร คติพจน์ของ

                   แฮร์รอดส์คือ Omnia Omnibus Ubique (ทุกสิ่งสำหรับทุกคนในทุกแห่ง) ห้างแฮรอดส์

                   ถือเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของกรุงลอนดอน
เย็น             เดินทางสู่สนามบิน Heathrow
21.55 น.      เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินกาตาร์ เที่ยวบินที่ QR16

22 ต.ค. 2562

โดฮา - สนามบินสุวรรณภูมิ

06.45 น.       ถึงสนามบินกรุงโดฮา แวะเปลี่ยนเครื่อง
08.35 น.       ออกเดินทางสู่กรุงเทพ โดยสายการบินกาตาร์ เที่ยวบินที่ QR838
19.20 น.       กลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ


ยินดีให้บริการ : 084-361-4414, 02-899-5995

บริษัท ธนานันท์ แทรเวล จำกัด 13 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 54 แยก 4-15 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
THANANUN TRAVEL CO., LTD. 13 Soi Rama II, Soi 54 Yaek 4-15, Samae-dam, Bangkhunthien, Bangkok 10150
Tel. (662) 899-5995 Fax (662) 899-5775

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 บริษัท ธนานันท์ แทรเวล จำกัด
Counter Visitor: 135392